ค่านายหน้าสำหรับตัวแทนออนไลน์ที่จะได้รับ เมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

ระดับที่ ขั้นต่ำสำหรับจำนวนผู้เล่นที่จำกัดต่อเดือน รายได้ต่อเดือน (USD) ค่านายหน้า
ขั้นต่ำ สูงสุด
1 2 0 30,000 30%
2 2 30,001 60,000 35%
3 5 60,001 100,000 40%
4 5 100,001 150,000 45%